TOEIC CẤP TỐC - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

TOEIC CẤP TỐC

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC:
Cần thi TOEIC gấp, cần hệ thống lại toàn bộ kiến thức trước khi thi.
2. NỘI DUNG HỌC:
⦁ 1000 từ vựng cần thiết cho thi TOEIC
⦁ 20 điểm ngữ pháp trọng yếu
⦁ Mẹo làm bài trong trường hợp không hiểu Giải đề thi và cập nhật đề thi trong tháng kể tiếp
CÁC KHÓA TOEIC CẤP TỐC
Học viên vui lòng xem xét thời gian cá nhân và đọc kỹ thông tin lớp học để chọn khoá học phù hợp:
TOEIC CẤP TỐC ATTACK
+ Khai giảng liên tục
+ Học viên có thể học ngay sau khi đăng ký, không cần chờ mở lớp
+ Thời gian học: 1 tháng
+ Số lượng buổi học 12 buổi học.
• Buổi 1: Học kèm với giáo viên về từ vựng và ngữ pháp part 5-6
• Buổi 2: Học kèm với giáo viên về chiến thuật làm bài part 567
• Buổi 3: Học kèm với giáo viên về chiến thuật nghe
• Buổi 4-12: Học ở lớp luyện đề có trợ giảng hỗ trợ 24/7 trong suốt thời gian học.
+ Thời gian mỗi buổi học: 1giờ 45 phút
– Lịch học:
• Sáng: 9h30 – 11h15
• Chiều: Ca 1: 13h30 – 15h15 / Ca 2: 15h30 – 17h15
• Tối: Ca 1:17h50 – 19h20 / Ca 2: 19h35 – 21h05
– Học phí: (Vui lòng liên hệ)
** Lưu ý: có trợ giảng hỗ trợ 24/7 (TOEIC 800+)
TOEIC CẤP TỐC QUICK
+ Khai giảng theo đợt
+ Học viên chờ từ 3 – 10 ngày để mở lớp
+ Thời gian học: 1 tháng
+ Số lượng buổi học: 12
• Buổi 1 – 5: Học kiến thức từ vựng và ngữ pháp trọng tâm
• Buổi 6 – 12: Học trên đề thi thật
– Số lượng học viên: 3 – 10 bạn
– Thời gian mỗi buổi học: 1giờ 45 phút
– Lịch học:
• Sáng: 9h30 – 11h15
• Chiều: Ca 1: 13h30 – 15h15/ Ca 2: 15h30 – 17h15
• Tối: Ca 1:17h50 – 19h20/ Ca 2: 19h35 – 21h05
– Học phí: (Vui lòng liên hệ)
** Lưu ý: có trợ giảng hỗ trợ 24/7 (TOEIC 800+)