Những tính từ và trạng từ dễ gây nhầm lẫn - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

Những tính từ và trạng từ dễ gây nhầm lẫn

• The company want to recruit (profitable, proficient) staff. Công ty muốn tuyển những nhân viên (có những lợi nhuận, giỏi giang)
• Có thể thấy rằng câu trên sẽ hợp lý hơn khi ta dùng tính từ proficient (giỏi giang) thay vì profitable (có lợi nhuận).
Trong tiếng Anh, có những tính từ và trạng từ có cách viết gần giống nhau nhưng lại có nghĩa khác nhau.
Sau đây là những tính từ dễ gây nhầm lẫn: Chúng ta cần phân biệt những tính từ có cách viết gần giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau.
1. Argumentative –Arguable: dễ gây trang cãi – có thể gây tranh luận
2. Considerable – Considerate: đáng kể, lớn – ân cần, chu đáo.
3. Distinguished – Distinguishable: xuất sắc – có thể phân biệt
4. Economic – Economical: thuộc kinh tế –tiết kiệm, kinh tế
5. Favorite – Favorable: được yêu thích – thuận lợi, có thiện chí
6. Profitable – Proficient: có lợi – giỏi giang, thành thạo
7. Prospective – Prosperous: thuộc tương lai – thịnh vượng
8. Reliable – Reliant: đáng tin cậy–dựa vào, tin vào
9. Responsible –Responsive: có trách nhiệm–đáp án
10. Successful –Successive: thành công –liên tiếp, kế tiếp
Ex:
He/has/a ( considerate, considerable) amount of money. Anh ấy/ có?
Một số tiền lớn → Do cụm từ này phải là “một số tiền lớn” mới có nghĩa nên ta cần chọn considerable (đáng kể) thay vì considerate ( ân cần, chu đáo)
July/ has/ a (successful) career/ in journalism. July/có/có một swuj nghiệp thành công/ trong nghành báo chí.
→ Do cụm từ này phải là “ sự nghiệp thành công” mới có nghĩa nên ta chọn successful ( thành công) thay vì successive ( liên tiếp)
NHỮNG TRẠNG TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN
Chúng ta cần phân biệt nhũng trạng từ có cách viết gần giống nhau nhưng có ý nghĩa khác nhau.
1. Close: gần kín – Closely: chặt chẽ, kỹ lưỡng.
2. Hard: khó, chăm chỉ – Hardly: hầu như không
3. High: cao (khoảng cách) _ Highly rất, vô cùng
4. Late: muộn – Lately: dạo gần đây
5. Most: rất, nhất – Mostly: phần lớn, hầu hết
6. Near: gần – Nearly: gần như
David Cho