LEVEL 1: LỚP PRE TOEIC - NỀN TẢNG 4 KỸ NĂNG

ĐỐI TƯỢNG:

 • Muốn bắt đầu lại từ số 0
 • Vốn từ vựng ít
 • Ngữ pháp nắm không vững, làm bài tập đa số theo cảm tính
 • Chuẩn bị cho đầu vào toeic 2 kỹ năng, toeic 4 kỹ năng, ielts cho tất cả các đối tượng học viên muốn học lại bài bản cả 4 kỹ năng.

NỘI DUNG HỌC:

Học viên được học đủ 4 kỹ năng cần thiết:

LUYỆN NGHE:

+ Hướng dẫn cách nghe và luyện nghe các tình huống cơ bản để học viên nắm được phương pháp nghe để đáp ứng yêu cầu của các lớp giao tiếp hoặc luyện thi toeic, ielts

+ Kỹ thuật nghe phản xạ bắt từ trong câu hoặc trong phần mô tả hình ảnh

+ Nghe viết chính tả

LUYỆN NÓI:

+ Nắm các quy tắc phát âm quan trọng để giúp phân biệt các âm na ná giống nhau trong bài nghe toeic, ielts

+ Nói phản xạ từ vựng theo các chủ để quen thuộc của toeic và ielts

+ Mô tả được vật thể và hình ảnh theo từ và theo cụm. Nhằm:

Hỗ trợ nghe

Xây dựng nền móng cho phần thi speaking trong toeic và ielts

LUYỆN ĐỌC:

+ Cách làm các dạng câu trả lời trắc nghiệm về ngữ pháp và từ vựng cơ bản một cách logic:

Nhận diện được dạng bài tập

Giải thích được lý do chọn đáp án

+ Cách làm dạng tự luận để đáp ứng khả năng hiểu sâu, cũng như xây dựng nền tảng cho phần writing của toeic 4 skills và ielts

+ Ngữ pháp:

– Nắm được các cấu trúc câu thông dụng trong Tiếng Anh

– Hiểu và phân tích được các thành phần của câu

– Các kiến thức liên quan về từ loại danh từ: nhận dạng, vai trò, vị trí

– Ngữ pháp thành lập danh từ

– Các kiến thức liên quan về từ loại động từ: nhận dạng, vai trò, vị trí

– Các kiến thức liên quan về từ loại tính từ: nhận dạng, vai trò, vị trí

– Các kiến thức liên quan về từ loại trạng từ: nhận dạng, vai trò, vị trí

– Ngữ pháp về động từ: tương hợp chủ từ và động từ

– Các cấu trúc câu cơ bản thông dụng trong tiếng anh

– Nắm được cách dịch các câu trần thuật trong tiếng anh

– Biết cách dịch các dạng câu hỏi khác nhau trong tiếng anh.

 • Nghe nói ở mức độ cơ bản

LUYỆN VIẾT:

+ Biết cách viết các cụm danh từ

+ Biết cách viết các câu đơn giản (câu đơn, câu ghép, câu phức, tất cả các dạng câu hỏi)

+ Biết cách mô tả lại sự vật, hiện tượng từ tranh ảnh và viết lại thành các câu riêng biệt.

THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC:

– Số lượng buổi học: 18 buổi

– Thời gian mỗi buổi học: 1h30 phút

– Học phí: 2.480.000 cả khóa 1.5 tháng (đã gồm mọi tài liệu)

+ Đăng ký nhóm 4 học viên: 2.380.000

+ Đăng ký nhóm từ 6 học viên: 2.330.000

 

LEVEL 2: TOEIC CƠ BẢN (TCB)

TCB 1 (KIẾN THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG TOEIC 300+)

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Học viên đáp ứng 1 trong các yêu cầu sau:

 • Đã học qua lớp nền tảng 4 kỹ năng
 • Làm bài test tại tư vấn:

+ Listening comprehension

+ Reading comprehension

Hoàn thành bài test đầu vào. vì 2 lý do:

+ Bên mình dạy theo phương pháp phản xạ, từ lớp số 2 là yêu cầu tốc độ phản xạ đủ nhanh và quen với số lượng từ ở mức độ sơ cấp toeic là trên 25 từ mỗi buổi.

+ Đảm bảo kiến thức và chất lượng lớp học

+ Đảm bảo cam kết đầu ra

NỘI DUNG HỌC:

 • Mỗi ngày đều học cả phần nghe hiểu và đọc hiểu để bổ trợ cho nhau.
 • Nắm vững kỹ thuật nghe và mẹo nghe của part 1, part 2 trong bài thi toeic.
 • Được nghe qua toàn bộ các dạng câu hỏi xuất hiện ở part 1 và part 2 của toeic
 • Trang bị 500 từ vựng toeic ở mức độ sơ cấp: đọc, phát âm, nghe được, viết được.
 • Nắm vững 17 điểm ngữ pháp ở mức độ sơ cấp của toeic:

+ Sự Tương Hợp Chủ Từ Và Động Từ Mức Độ Nâng Cao

+ Các Thì Trong Tiếng Anh

+ Nâng Cao Về Bài Tập Thì

+ Câu Chủ Động Và Bị Động Trong Toeic

+ Động Từ Khiếm Khuyết

+ Các Dạng Phân Từ Trong Toeic

+ Các Động Từ Theo Sau Là Ving/ Vo/ To V

+ Trường Hợp Động Từ Theo Sau Là Cả Ving, To V Và Các Trường Hợp Đặc Biệt Thường Gặp Trong Đề Thi Toeic

+ Mạo Từ

+ Từ Chỉ Định Thường Gặp Trong Toeic

+ Từ Sở Hữu

+ Từ Chỉ Số Lượng Thường Gặp Trong Toeic

+ Giới Từ Chỉ Thời Gian Và Giới Từ Chỉ Nơi Chốn

+ Giới Từ Mở Rộng (Giới Từ Đơn)

+ Liên Từ Kết Hợp

+ Liên Từ Phụ Thuộc

+ Từ Loại Cơ Bản

THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC:

– Số lượng buổi học: 18 buổi

– Thời gian mỗi buổi học: 1h30 phút

– Học phí: 2.580.000 cả khóa 1.5 tháng (đã gồm mọi tài liệu)

+ Đăng ký nhóm 4 học viên: 2.480.000

+ Đăng ký nhóm từ 6 học viên: 2.430.000


TCB 2 (KIẾN THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG TOEIC 450+)

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Học viên đáp ứng 1 trong các yêu cầu sau:

 • Đã học qua lớp TCB 1
 • Làm bài test tại tư vấn:

+ Listening Comprehension

+ Reading Comprehension

Hoàn thành bài test đầu vào. vì lý do:

+ Bên mình dạy theo phương pháp phản xạ, từ lớp số 2 là yêu cầu tốc độ phản xạ đủ nhanh và quen với số lượng từ ở mức độ trung cấp là trên 25 từ mỗi buổi.

+ Đảm bảo kiến thức và chất lượng lớp học

+ Đảm Bảo Cam Kết Đầu Ra

NỘI DUNG HỌC:

 • Mỗi ngày đều học cả phần nghe hiểu và đọc hiểu để bổ trợ cho nhau.
 • Nắm vững kỹ thuật nghe và mẹo nghe của part 3, part 4 trong bài thi toeic.
 • Được nghe qua toàn bộ các tình huống xuất hiện tại part 3 và part 4
 • Được hướng dẫn kỹ thuật dịch hiểu và nắm cách bắt từ nghe ở part 3, 4
 • Trang bị 500 từ vựng toeic ở mức độ trung cấp: đọc, phát âm, nghe được, viết được.
 • Nắm vững cách làm part 5, 6 nhanh, hạn chế dịch tối đa
 • Nắm được các dạng câu hỏi và cách dò tìm đáp án nhanh ở part 7
 • Nắm vững 17 điểm ngữ pháp ở mức độ trung cấp của toeic:

+ Từ Loại Nâng Cao, Các Trường Hợp Đặc Biệt Thường Gặp Trong Toeic

+ Cấu Trúc Song Song Thường Gây Nhầm Lẫn Trong Toeic

+ Các Cấu Trúc So Sánh Bình Thường Tới Nâng Cao

+ Các Hình Thức Nhấn Mạnh

+ Câu Điều Kiện

+ Các Cấu Trúc Đảo Ngữ Thường Gặp Trong Toeic

+ Thức Giả Định

+ Nâng Cao Của Giới Từ: Giới Từ Ghép Và Giới Từ Phân Từ

+ Cấu Trúc Chỉ Nghi Vấn

+ Cấu Trúc Diễn Đạt Sự Khác Biệt Trong Toeic

+ Những Điểm Ngữ Pháp Thường Gây Nhầm Lẫn Trong Toeic

+ Đại Từ Chỉ Định, Đại Từ Nghi Vấn Và Đại Từ Chỉ Sự Tương Hỗ

+ Nâng Cao Đại Từ: Đại Từ Bất Định

+ Mệnh Đề Quan Hệ

+ Mệnh Đề Trạng Ngữ

+ Mệnh Đề Danh Ngữ

+ Cấu Trúc Rút Gọn Thường Xuyên Xuất Hiện Trong Đề Thi Toeic

THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC:

– Số lượng buổi học: 18 buổi

– Thời gian mỗi buổi học: 1h30 phút

– Học phí: 2.680.000 cả khóa 1.5 tháng (đã gồm mọi tài liệu)

+ Đăng ký nhóm 4 học viên: 2.580.000

+ Đăng ký nhóm từ 6 học viên: 2.530.000

 

LEVEL 3: TOEIC LUYỆN ĐỀ XUẤT XƯỞNG ĐI THI - TOEIC 550+

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Học viên đáp ứng 1 trong các yêu cầu sau:

 • Đã học qua lớp toeic 2
 • Làm bài test tại tư vấn:

+ Listening Comprehension

+ Reading Comprehension

Hoàn thành tối thiểu bài test đầu vào. vì lý do:

+ Bên mình dạy theo phương pháp phản xạ, từ lớp luyện đề là yêu cầu tốc độ phản xạ đủ nhanh và quen với số lượng từ ở mức độ trung cấp là trên 100 từ mỗi buổi.

+ Đảm bảo kiến thức và chất lượng lớp học

+ Đảm Bảo Cam Kết Đầu Ra

NỘI DUNG HỌC:

– Từ vựng: Bổ sung từ vựng nâng cao, cập nhật và ôn kỹ những từ vựng ra thi trong thời gian gần đó

– Ngữ pháp: Đảm bảo đi thi không gặp điểm ngữ pháp nào mới, mở rộng và nâng cao kiến thức ngữ pháp từ lớp toeic cơ bản.

– Phần nghe: cung cấp các đáp án thường ra trong part 1, các dạng câu hỏi thường ra trong part 2, và hướng dẫn kỹ thuật nghe part 3+4

– Cung cấp toàn bộ các mẹo và kỹ năng cần thiết.

– Được cập nhật kiến thức đề thi gần đó liên tục, được thi thử miễn phí

– Hỗ trợ tới lúc vào phòng thi

THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC:

– Số lượng buổi học: 24 buổi

– Thời gian mỗi buổi học: 1h30 phút

– Học phí: 3.750.000 cả khóa (đã gồm mọi tài liệu)

 

TOEIC CẤP TỐC

– Thời gian học: 1 tháng

– Cam kết đầu ra

– Vui lòng nhắn tin riêng cho cô để cô nắm thêm thông tin và tư vấn em kỹ hơn.