BÀI NÓI Ở PART 4 DẠNG NOTICE - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

BÀI NÓI Ở PART 4 DẠNG NOTICE

Làm quen với dạng câu hỏi NOTICE (thông báo không mang tính trang trọng).
Các nội dung thường xuất hiện ở bài nói dạng thông báo không mang tính trang trọng:
• Những thay đổi hay quy định mới trong công ty
• Những sự kiện diễn ra trong công ty
• Việc kiểm tra, sửa chữa máy móc, trang thiết bị thông tin liên quan đến hàng hóa dịch vụ
= > Bài nói dạng thông báo không mang tính trang trọng được sử dụng để phổ biến những hoạt động, sự kiện trong công ty đến các nhân viên và mục đích ra thông báo thường được nêu ngay từ đầu bài nói.
Đọc trước câu hỏi rồi vừa nghe bài nói vừa nắm bắt thông tin cụ thể tương ứng với các từ trọng tâm câu hỏi.