5 mẫu câu cơ bản trong tiếng anh - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

5 mẫu câu cơ bản trong tiếng anh

MẪU CÂU 1: CHỦ NGỮ – ĐỘNG TỪ

Đây là mẫu câu cơ bản nhất, bao gồm một chủ ngữ, một động từ và biểu đạt một ý nghĩa hoàn chỉnh. Sau động từ có thể xuất hiện thêm thành phần bổ nghĩa, tuy nhiên, đừng nhầm nó với bổ ngữ hoặc tân ngữ. Nhưng động từ như go (đi), live (sống), run (chạy) thường xuất hiện trong mẫu câu này.

Korea (chủ ngữ) + won (động từ). Hàn quốc đã chiến thắng.

MẪU CÂU 2: CHỦ NGỮ – ĐỘNG TỪ – BỔ NGỮ

Mẫu câu thứ hai được thành lập bằng cách thêm bổ ngữ vào sau chủ ngữ + động từ. Các động từ như become (trở thành), look (trông giống như) và seem (có vẻ như) thường xuất hiện trong mẫu câu này.

You (chủ ngữ) + look (động từ) + smart (bổ ngữ cho chủ ngữ). Cậu trông thật bảnh.

MẪU CÂU 3: CHỦ NGỮ – ĐỘNG TỪ – TÂN NGỮ

Mẫu câu thứ ba được thành lập bằng cách thêm tân ngữ vào sau chủ ngữ + động từ. Các động từ như love (yêu), meet (gặp), believe (tin) thường xuất hiện trong mẫu câu này.

She (chủ ngữ) + saw (động từ) + the movie (tân ngữ). Cô ấy đã xem bộ phim đó.

MẪU CÂU 4: CHỦ NGỮ – ĐỘNG TỪ – TÂN NGỮ

Trong mẫu câu thứ tư, câu có hai tân ngữ sau động từ chính, một là tân ngữ trực tiếp và một là tân ngữ gián tiếp. Các động từ như give (đưa), send (gửi), tell (nói), show (cho xem) thường được theo sau bởi hai tân ngữ.

Jim (chủ ngữ) + gave (động từ) + his wife (tân ngữ gián tiếp) + a necklace (tân ngữ trực tiếp). Jim đã tặng cho vợ mình một chiếc vòng cổ.

MẪU CÂU 5: CHỦ NGỮ – ĐỘNG TỪ – TÂN NGỮ

Trong mẫu câu thứ năm, động từ chính được theo sau bởi một tân ngữ và một bổ ngữ. Những động từ như make (làm, khiến), find (thấy rằng), call (gọi) thường xuất hiện trong mẫu câu này.

The news (chủ ngữ) + made (động từ) + me (tân ngữ) + happy (bổ ngữ cho tân ngữ). Tin đó làm tôi vui.

David Cho