TỪ VỰNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

TỪ VỰNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

 

 1. Ceo (chief executive officer): tổng giám đốc
 2. Management: sự quản lý
 3. The board of directors: ban giám đốc
 4. Director: giám đốc
 5. Executive: giám đốc điều hành, nhân viên, chủ quản, viên chức cấp cao
 6. Supervisor: giám sát viên
 7. Superintendent: giám thị, giám sát viên
 8. Manager: giám đốc, nhà quản lý
 9. Representative: người đại diện
 10. Associate (=co-worker, colleague): đồng nghiệp
 11. Department: phòng (ban)
 12. Accounting department: phòng kế toán
 13. Finance department: phòng tài chính
 14. Personnel department: phòng nhân sự
 15. Purchasing department: phòng mua sắm vật tư
 16. R&d department: phòng nghiên cứu & phát triển
 17. Sales department: phòng kinh doanh
 18. Shipping department: phòng vận chuyển
 19. Company (=firm, corporation, enterprise, incorporated, limited, outfit): công ty
 20. Consortium: tập đoàn
 21. Subsidiary: công ty con, công ty chi nhánh
 22. Affiliate: công ty con, công ty liên kết
 23. Headquarters: trụ sở chính, hội sở
 24. Field office: văn phòng làm việc tại hiện trường
 25. Branch office: văn phòng chi nhánh
 26. Regional office: văn phòng địa phương
 27. Dealership: công ty kinh doanh ô tô, cửa hàng ô tô
 28. Franchise: nhượng quyền thương hiệu
 29. Outlet: cửa hàng bán lẻ
 30. Retailer: cửa hàng bán lẻ
 31. Wholesaler: cửa hàng bán sỉ (bán buôn)
 32. Establish a company: thành lập công ty
 33. Pick up: chọn
 34. Go bankrupt (=go into bankruptcy, go out of business, go under, go belly-up): phá sản
 35. File for bankruptcy: nộp đơn xin tuyên bố phá sản
 36. Merge: sáp nhập
 37. Diversify: đa dạng hóa
 38. Outsource: thuê gia công
 39. Downsize: cắt giảm nhân công
 40. Do business with: làm ăn với