YBM VOL 1 - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

YBM VOL 1

✅ Gồm 10 test (Full LC & RC).

✅Phiên bản mới nhất của TOEIC LC 1000 1 so với điểm số cao được thực hiện bởi nhà tổ chức TOEIC YBM!

✅ Đã chứng minh chất lượng vấn đề và bình luận chính xác bởi ‘hiểu rõ nhất về TOEIC.

✅ Phân tích kỹ lưỡng các xu hướng TOEIC mới nhất tạo thành các vấn đề tương tự nhất với các kỳ thi thực tế!

✅ Thử thách điểm số hoàn hảo với chuỗi TOEIC YBM thực tế TOEIC, được tích hợp với bí quyết của các nhà quản lý TOEIC!

learn more

 

Học Viên Phản Hồi: