HACKERS 1000 VOL 1 - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

HACKERS 1000 VOL 1

✅ Gồm 10 test (Full LC & RC).

✅ Bài TOEIC hoàn hảo về độ khó tương tự như đề thi thật.

✅ Sửa đổi đầy đủ, phân tích và phân tích câu hỏi TOEIC mới nhất.

✅ Lắng nghe chiến lược chuẩn bị cốt lõi cho điểm cao ngắn hạn.

✅ Cung cấp bảng chuyển đổi điểm số để hiểu chính xác các kỹ năng của một người

Học Viên Phản Hồi: