ETS 1000 VOL 1 - TOEIC PHẠM PHƯƠNG

0909959299

ETS 1000 VOL 1

✅ Gồm 10 test (Full LC & RC).

✅ Cuốn sách này chứa 7 bộ câu hỏi thi thường xuyên và 3 bộ câu hỏi dự kiến ​​ETS TOEIC. Phát triển ý thức thực hành của bạn với các câu hỏi TOEIC trong bài kiểm tra, và hãy chắc chắn chuẩn bị cho bài kiểm tra với các câu hỏi dự kiến ​​có cùng độ khó!

✅ Ngoài các câu hỏi trước, các vấn đề dự kiến ​​của ETS rất cao do thử nghiệm thực tế và tỷ lệ đồng bộ hóa 100%, chẳng hạn như nguồn âm thanh LC, loại câu hỏi và độ khó.

✅ Tất cả 10 bộ nguồn âm thanh LC trong cuốn sách này là nguồn âm thanh của các diễn viên giọng nói kiểm tra thường xuyên từ các thử nghiệm thực tế.

✅ Nếu bạn học với giọng nói bạn sẽ nghe ở trang web thi, bạn sẽ không lo lắng về việc phát âm tiếng Anh và tiếng Úc khó.

https://youtu.be/a_Xf6RHVkYg